skip content
 • 我的最愛
  加入我的漫畫 > 我的最愛
 • Facebook
 • LINE
 • Twitter
 • 複製URL
  URL已被複製。
  請粘貼到(ctrl+v)想要的文檔位置。
image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image

更新在週四更新

分享這部作品,幫作者加加油!

Yaongyi 作家

【編輯部】 《女神降臨》特別篇活動中獎名單公告 活動中獎通知將於下方指定時間進行發送,中獎者將於開啟APP時收到彈跳視窗的中獎通知回填,請依說明回填中獎資料 ,獎項待回填資訊全數收集完畢後陸續安排寄出,預計7月底前發送完畢,請耐心稍候! 若回填資訊不正確,恕無法寄送,請仔細填寫,謝謝。 中獎通知發送時間: - 《女神降臨》特別篇2-4 [精美桌立牌]:7/5(五)12:00 - 《女神降臨》編輯部特別篇 [回饋型代幣]:7/12(五)12:00

書籤