skip content
image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image

更新在週四更新

分享這部作品,幫作者加加油!

酒十九 作家

大家似乎都已經猜到了,小雨是可愛的男孩子呦( ´ ▽ ` )ノ 留言區有人說「如果她(小雨)希望自己是女孩子就把它當成女孩子吧。」 看到這個我好感動啊QAQ 謝謝這個讀者!如果小雨聽到一定也會很開心的! 那麼我們下週見囉!

書籤